obsługa kadrowa

zaufanie i profesjonalizm
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie dokumentów związanych z zawiązaniem stosunków pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
  • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
  • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
  • kalkulacja wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych, w tym urlopów macierzyńskich
  • sporządzanie i dostarczanie pracownikom informacji o zatrudnieniu,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
  • tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
  • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania oraz regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jeżeli wymagane przepisami.

Zadzwoń: +48.512.363.633

Napisz:  biuro@cwkib.pl

Rozwiążemy Twoje wątpliwości!