płace

cwkib.pl
  • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • obsługa płacowa umów cywilno – prawnych
  • sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń,
  • przygotowanie przelewów do ZUS i US w formie elektronicznej
  • przygotowanie przelewów wynagrodzeń w formie elektronicznej
  • wystawianie raportów RMUA zgodnie z przepisami prawa
  • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-40),
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu,
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z ZUS czy Urzędu Skarbowego.

Zadzwoń: +48.512.363.633

Napisz:  biuro@cwkib.pl

Rozwiążemy Twoje wątpliwości!