księgi handlowe

pomoc ksiegowa
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji podatkowych (VAT-7),
  • sporządzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz zeznania CIT, PIT za rok obrotowy,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • przygotowanie przelewów do US w formie elektronicznej lub papierowej,
  • kontakty z urzędami podatkowymi oraz pomoc w trakcie kontroli podatkowych,

Zadzwoń: +48.512.363.633

Napisz:  biuro@cwkib.pl

Rozwiążemy Twoje wątpliwości!