KPiR i Ryczałt ewidencjonowany

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń wykonujemy następujące czynności:

  • zgłaszanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT
  • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
  • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
  • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
  • realizacja przelewów bankowych