Kadry i Płace

Oferujemy następujące usługi z zakresu kadr i płac:

 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników
 • sporządzanie dokumentów kadrowych (umowy, aneksy, wypowiedzenia)
 • sporządzanie dokumentów do ZUS (zgłoszenia i wyrejestrowania)
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie podatku od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • rozliczanie delegacji
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • realizacja przelewów z tytułu wynagrodzeń